Bidrag: Børnebidrag, børnetilskud og børnebidrag - Bidrag ved donorbarn (Af Majken Grønborg Sørensen)
Nedenfor kan du læse kort om de overordnede regler for:
 • Børne- og ungeydelse (børnepenge)
  Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse.
  Ca. 1.500 kr. per måned. skattefrit indtil barnet er 2 år.
  – Bliver udbetalt automatisk, du skal ikke ansøge.

 

 • Børnetilskud (Til enlige forsørgere indtil barnet er 18 år)
  Børnetilskud til enlige består af to tilskud, som du søger på samme tid:
  Børnetilskud ca. 1.385 kr. per kvartal + ekstratilskud ca. 1.412 kr. per kvartal (skattefrit)
  I 2017 i alt ca. 932 kr. per måned.
  Ansøg her

 

 • Børnebidrag (Fra faren hvis du er enlig forsørger)
  Du kan få børnebidrag, hvis du bor sammen med dit barn, men ikke sammen med dit barns anden forælder. Du kan også få bidrag, hvis du på anden måde forsørger barnet. Det er den anden forælder, der skal betale bidraget til dig. Udgangspunktet er, at I som forældre selv indgår aftale om bidraget.
  Hvis I ikke kan blive enige om at indgå en aftale om børnebidraget, kan du søge Statsforvaltningen om at træffe en afgørelse herom. Du søger om børnebidrag ved at udfylde og indsende den digitale blanket ‘Ansøg om fastsættelse af børnebidrag‘.
  Ca. 1.333 kr. per måned skattefrit til barnet er 18 år. (Se mere her)
  Hvis faren tjener mere end 490.000kr. per år brutto: 2.513kr. per måned
  Diff mellem normal og ekstra: 1.180 kr. (<- Bidrag ud over normalbidraget bliver beskattet hos barnet, men vil ofte være skattefrit på grund af personfradragets størrelse.)

ELLER

Ovenstående kan søges når man har Statsforvaltningens afgørelse på faderskabssagen.

Registrering af faderskab ved donorbarn – Klik her

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

 

Oversigt over Børne- og ungeydelse, børnetilskud og børnebidrag – Klik her

(Hvis du er enlig forsørger, så vær evt. opmærksom på de ekstra bidrag i særlige situationer, som er nævnt nederst på siden)

Information om børnebidrag og de særlige bidrag – Klik her

Information om børnetilskud – Klik her

Børne- og ungeydelse i 2017 og 2018 – Også kaldet børnepenge – Klik her