sundhedsplejerske besøg - (Af Majken Grønborg Sørensen)

Sundhedsplejen i din kommune tilbyder hjemmebesøg hos småbørnsfamilier før og efter fødslen. Antal besøg afhænger af den enkelte kommune.

I Københavns kommune er hjemmebesøg fordelt således i 2018:
Alle familier kan få besøg af sundhedsplejen, når barnet er: 4-6 dage, 10 dage, 3 uger, 2 måneder, 8 måneder. Hvis det er første gang, at du har født, får du også tilbudt besøg, når dit barn er omkring 4 måneder. Derudover har I mulighed for at få ekstra besøg, hvis I sammen med sundhedsplejersken mener, at I har behov.
Se evt. flere tilbud fra Sundhedsplejen her

Dit barns journal

Sundhedsplejen har pligt til at føre journal over dit barns sundhedsmæssige tilstand og udvikling fra dit barn fødes, til det går ud af skolen. Sundhedsplejen bruger et elektronisk journalsystem til at behandle disse personoplysninger, som jeres barn og I som forældre giver sundhedsplejersken. Som forældre kan I læse de oplysninger, som sundhedsplejersken noterer i ’Barnets journal’ på sundhedsvejen.dk. Du kan tale med din sundhedsplejerske om, hvordan du får adgang til ’Barnets journal’.
Se dit barns journal – Klik her

Det kigger sundhedsplejersken bl.a. efter ved jeres besøg
Når din sundhedsplejerske kommer på besøg, så interesserer hun sig selvfølgelig for dit barns kost, søvn, udvikling, leg og motorik. Men derudover så betragter hun blandt andet, hvordan samspillet mellem dig og dit barn er.
Læs mere om det sundhedsplejersken kigger efter, når hun besøger jer – Klik her

Vækstkurver for drenge og piger
Vækstkurver bruges til at følge børns højde- og vægtudvikling i forhold til andre børn og til at holde øje med, om det enkelte barn følger sin egen vækstkurve. Det vil sige, om barnets vækstkurve følger et jævnt mønster.
Se vækstkurve for drenge her – Klik her
Se vækstkurve for piger her – Klik her