Apgar score (Af Majken Grønborg Sørensen)
Undersøgelse af baby efter Apgar score

Apgar score er et pointsystem, der bruges til at vurdere din baby tilstand umiddelbart efter fødslen.
Umiddelbart efter fødslen får barnet sin Apgar score. Det foregår ved at barnet undersøges efter den såkaldte Apgar-skala, hvor man tjekker barnets generelle sundhedstilstand på 5 områder.

Undersøgelsen af barnet tager kun et øjeblik, og du vil herefter få dit barn i favnen igen.

Sådan undersøges din baby efter Apgar score

Den lille nyfødte baby tjekkes for følgende 5 områder.

A: Appearance/hudfarve: – er hudfarven normal (hudfarven viser om blodet bliver iltet ordentligt)
P: Pulse/vejrtrækning: – er der regelmæssighed i barnets puls og hjerterytme
G: Grimace responce/reflekerne: – er reflekserne gode (reflekser viser om barnet reagerer på stimuli)
A: Activity and muscle tone/muskeltonusen: – er bevægelserne normale (bevægelserne viser barnets generelle tilstand)
R: Respiration/hjertefrekvensen: – er åndedrættet regelmæssigt (for at sikre at lungerne er fuldt udviklede)

Sådan fordeles pointene

For hvert af ovenstående 5 områder bliver der givet
2 point hvis funktionen fungerer helt tilfredsstillende
1 point hvis funktionen fungerer nogenlunde
0 point hvis funktionen ikke er tilfredsstillende

Toppoint på Apgar score skalaen

Dit barn kan altså maksimalt opnå en Apgar score på 10 point. Men fortvivl ikke, hvis dit barn ikke opnår maksimum point på alle punkter.

Testen gentages 10 minutter senere, og på det tidspunkt opnår de fleste børn toppoint. I din fødselsjournal opgives den såkaldte Apgar score som f.eks. 7/10.

Det betyder, at den første test umiddelbart efter fødslen gav 7 point, mens den efterfølgende test ca. 10 minutter senere viste maksimal respons på alle undersøgelsespunkter altså 10 point.

 

Er barnet korrekt proportioneret

Udover Apgar score undersøger lægen eller jordemoderen, om barnet er korrekt proportioneret, om det har alle fingre og tæer, om der er en åbning i endetarmen, og om ryggen er normal og der tjekkes at lårbensknoglen sidder inde i hofteskålen – at der ikke er hofteskred.

Antal af blodkar i navlestrengen kontrolleres, og barnet bliver vejet.
Se vægtkurve for baby – Klik her
Omkredsen af maven og hovedet og barnets længde bliver målt.
Gennemsnitlig længde for nyfødte er 52 cm.
Se længdekurve for baby – Klik her

Se kurve for hvor meget din babys hoved skal vokse – Klik her

 

Indsprøjtning med K-vitamin ved første undersøgelse

Din baby tilbydes en forebyggende indsprøjtning med K-vitamin
Se mere om K-vitamin indsprøjtningen – Klik her

 

Armbånd til identifikation af baby

Inden I forlader fødestuen, vil barnet få et plasticarmbånd om håndledet. Først når barnet udskrives fra hospitalet, må du fjerne armbåndet. På armbåndet vil fødselsdatoen og dit efternavn og evt. personnummer fremgå.

I min ‘barnets bog’ er der en side med plads til dette armbånd til minde.
I bogen noteres mærkedage og hyggelige ting om barnet – Se bogen klik her.